HGFNFNFN.webp

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN

I. OGÓLNE WARUNKI

1.1. Dane firmy:

NINJA FISHING Dorota Gajowiak

Krężnica Okrągła 141

24-200 Bełżyce

NIP: 9191771315

REGON: 366973911

a) Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny:

NINJA FISHING Dorota Gajowiak

Krężnica Okrągła 141

24-200 Bełżyce

b) Numer konta bankowego :

NINJA FISHING Dorota Gajowiak

Krężnica Okrągła 141

24-200 Bełżyce

NIP 9191771315

mBank

30 1140 2004 0000 3502 7679 3734

1.2. Wszystkie ceny w sklepie „Sklep firmowy” pod adresem www.hmglures.pl podane są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT jak również wszelkie opłaty celne w przypadku produktów sprowadzanych z zagranicy. Jako koszt wysyłki rozumiany jest koszt pakowania oraz bezpośredni koszt za usługę przewoźnika.
Do zamówienia doliczone zostaną koszty przesyłki w zależności od wybranego sposobu dostawy i płatności. Paczki z zamówionym towarem wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

a) koszt wysyłki Pocztą Polską „pocztex24” wynosi 15,98zł

b) koszt wysyłki firmą kurierską FedEx wynosi 19,79 zł

c) nie wysyłamy towaru za pobraniem

1.3. Wszystkie woblery sprzedawane i sygnowane marką HMGlures przy których zdecydowana większość prac wykonywana jest ręcznie z uwagi na to dopuszczalna jest niewielka różnica pomiędzy poszczególnymi przynętami w zakresie koloru, pracy, konstrukcji, wielkości, wagi. Zdjęcie ma charakter jedynie poglądowy i zakupiony produkt może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.

1.4.Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji ze Sklepu Internetowego niezbędnych do realizacji zamówienia na udostępniony przez niego adres e-mail.

1.5.Klient może udostępniać swoje konto osobom trzecim na własne ryzyko i odpowiedzialność.

1.6.Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu Sklep wysyłając wiadomość e – mail na adres: hmglures@gmail.com

Uzyskane od Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Ninja Fishing Dorota Gajowiak producenta woblerów marki HMGlures oraz właściciela sklepu „Sklep firmowy” wyłącznie w zakresie realizacji zamówienia i będą podlegać ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 883 ze zm. )

1.7.W wypadku naruszenia przez klienta warunków regulaminu, firma „Ninja Fishing Dorota Gajowiak” ma prawo usunąć profil klienta z bazy sklepu.

II. WARUNKI PRZYJMOWANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. Klient może składać zamówienie przez 24h na dobę. a) Sposób składania zamówienia jest możliwy po wcześniejszym zalogowaniu się użytkownika i kliknięciu opcji „dodaj do koszyka”

2.2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie oznacza jego realizacji w całości. Zastrzegamy, iż z przyczyn od nas niezależnych (brak towaru u dostawców itp.) możemy zamówienie zrealizować częściowo lub nie zrealizować całości. W przypadku problemów z realizacją poinformujemy o tym klienta telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e – mail.

2.3. Istnieje możliwość zmiany zamówienia, na prośbę klienta, przekazaną e-mailem lub telefonicznie, maksymalnie w ciągu 12h od dnia jego złożenia, jeśli zamówienie nie zostało już przez nas spakowane lub wysłane. Po spakowaniu lub wysłaniu towaru nie przyjmujemy prośby o zmianę.

Zmiany mogą dotyczyć: dodania nowego produktu, zmiany ilości produktu, rezygnacji z zamówionego produktu.

2.4. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 5 dni od jego złożenia (na jego przygotowanie mamy 48h, czyli 2 dni robocze)

2.5. Podczas odbioru przesyłki odbiorca powinien sprawdzić stan zewnętrzny opakowania (czy jest kompletne i nienaruszone). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki klient powinien spisać protokół reklamacyjny, w którym szczegółowo zostanie opisany sposób uszkodzenia przesyłki, a następnie skontaktować się z obsługą sklepu.

2.6. Prosimy o nieodbieranie przesyłek uszkodzonych w czasie transportu.
W przypadku odebrania takiej przesyłki przez klienta, firma Ninja Fishing Dorota Gajowiak nie ponosi odpowiedzialności za wysłany i uszkodzony towar w tej przesyłce. Po odbiorze paczki, na kliencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że towar został uszkodzony w transporcie (zgodnie z Art. 76 pkt. 4 Prawa przewozowego).

III. REKLAMACJE ZAKUPIONEGO TOWARU

3.1. Reklamacji podlegają wyłącznie wady fizyczne stwierdzone przy zakupie towaru oraz wady ukryte zakupionego towaru wynikłe w czasie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Uszkodzenia wynikłe z winy klienta (m.in. uszkodzenie mechaniczne, samodzielna naprawa, użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem) nie będą stanowić podstaw do uznania reklamacji.

3.2. Dniem zgłoszenia reklamacji jest dzień, w którym dotrze do sklepu zgłoszenie wysłane e-mailem. Dniem rozpoczęcia procedury rozpatrzenia reklamacji jest dzień, w którym dotarła paczka z reklamowanym towarem. Po sprawdzeniu reklamowanego towaru oraz sporządzeniu protokołu reklamacyjnego, zostanie on niezwłocznie wysłany do gwaranta.

3.3. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową w świetle ustawy, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Klient może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy a jeżeli z przyczyn określonych w art. 8 w/w ustawy byłoby to niemożliwe ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

4.1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 4.4. i 4.8. w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru zakupionego towaru. Towar odsyłany ma być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana miała miejsce w granicach zwykłego rozsądku

4.2. W celu odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie w terminie wskazanym w ust. 4.1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres korespondencyjny firmy listem poleconym.

4.3. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1., umowa jest uważana
za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4.4. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący będący Konsumentem pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do Konsumenta.

4.6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4.7. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi poza równowartością ceny towarów, wyłącznie koszty związane z najtańszym sposobem doręczenia przesyłki.

4.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, jego cechy lub funkcjonowanie.

4.10. Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

4.11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) zawartej w drodze aukcji publicznej;

h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

V. PRZEPISY PRAWNE

7.1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie mają w szczególności przepisy:
a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204),
b) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.)
c) Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.)
d) kodeksu cywilnego,
e) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 883 ze zm.)

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Z dniem 25 maja 2018 r. nastąpi rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z czym firma :

NINJA FISHING Dorota Gajowiak

Krężnica Okrągła 141

24-200 Bełżyce

NIP: 9191771315

REGON: 366973911

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez

NINJA FISHING Dorota Gajowiak

Krężnica Okrągła 141

24-200 Bełżyce

NIP: 9191771315

REGON: 366973911

W jak sposób skontaktować się z ADMINISTRATOREM Państwa danych osobowych?

Możliwy jest kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny pod wskazanymi niżej danymi:

NINJA FISHING Dorota Gajowiak

Krężnica Okrągła 141

24-200 Bełżyce

hmglures@gmail.com

telefon 500 893 270

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1) administratorem zgodnie z art. 4 pkt.7 RODO jest właściciel firmy NINJA FISHING Dorota Gajowiak Krężnica Okrągła 141 24-200 Bełżyce NIP: 9191771315 REGON: 366973911

2) przetwarzanie danych będzie zgodne z RODO jako niezbędne do wykonania umowy sprzedaży i wystawienia faktury, rachunków, realizacji wysyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej jak również firm kurierskich takich jak FedEx, Poczta Polska i inne. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do wystawienia faktury, rachunków, realizacji wysyłek jak również wszystkich operacji związanych ze sprawami urzędowymi w tym rozliczenia podatków, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji zamówień.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak: Urząd Skarbowy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, mBank, firma oferująca system księgowo magazynowy www.wfirma.pl a także firma hostingowa współpracująca z Administratorem i Biuro Rachunkowe obsługujące administratora Legal Profit ;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz z art. 86 Ordynacji podatkowej dokumentację podatkową ( księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty ) należy przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego , chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
  2. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
  3. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających, 5) Przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia; d)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia; e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;

8) Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Życzymy udanych zakupów!

hmglures@gmail.com