Wiślana dniówka

Ostatnie dni lipca były ciepłe, gorące wręcz.  Pogoda skłaniała do wyjazdu na pobliskie pojezierze w celach typowo niewędkarskich. Nie ukrywamCZYTAJ DALEJ

Cel: Wisła

Naszym celem była Wisła i jej rybostan ze szczególnym uwzględnieniem kleni oraz boleni. Nad wodą meldujemy się popołudniową porą iCZYTAJ DALEJ